Wie is Celestin Freinet ?

Er was eens… een Franse onderwijzer genaamd Celestin Freinet, die besefte dat het schoolgaan voor veel kinderen gelijkstaat aan dagelijkse sleur. Hij wilde ze motiveren, tonen waarom we leren, door de leerstof dichter bij hun leefwereld te brengen. Hij trok met hen de natuur in, leerde hen inzage in techniek door zelf ermee aan de slag te gaan, bezocht plaatselijke ambachten en nog zoveel meer…
En zo ontstond in het begin van de 20ste eeuw de pedagogie van Freinet.

De Pedagogie van Freinet in de praktijk

 • Respect voor de mening en eigenheid van zowel leerlingen, leerkrachten en ouders
  • Een kind moet zich goed voelen om te kunnen leren
  • De relatie tussen kind en volwassene berust op wederzijds respect
  • Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn
  • Autoritaire bevelen wekken weerstand op
 • De verantwoordelijkheid van opvoeden en ontwikkelen wordt samen gedragen door zowel leerlingen, leerkrachten en ouders. Hierbij waken wij erover dat het kind zich op zijn eigen ritme kan ontwikkelen en zijn talenten optimaal kan benutten.
  • Flexibele, individuele kindgerichte aanpak zowel in de klas als in de zorg
  • Gedifferentieerd takenpakket
  • Aangenaam milieu creëren om te leren door warme, open, gezellige klassen en een prachtig speel- en leerdomein
  • Samen problemen aanpakken via een praatronde, klasraad en kinderraad
  • Conflictbemiddeling in eerste instantie door de kinderen van het 6e leerjaar, indien nodig verder opgenomen door de leerkracht en/of zorg
 • De motivatie van de kinderen houden we hoog door zowel hun ideeën als gebeurtenissen die zich aanbieden, te verwerken in het leerplan, zodat er een gezamenlijk doel ontstaat.
  • Samen gekozen bezigheden geven meer voldoening
  • Iedereen werkt graag zinvol
  • De natuurlijke bezigheid van het kind is onderzoekend spel
  • Al doende leert men
  • Geen eindeloos schools gedreun meer