De Tandem geeft je de ruimte voor je ontdekkingsreis van 0 tot 12 jaar.

Freinet kindcentrum - De Tandem

Wie zijn we? 

De Tandem is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar, gelegen in een groot, groen domein in Sint-Kruis, Brugge.

We zijn een plek waar onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in elkaar overvloeien. Kinderen leren en spelen in De Tandem, binnen en buiten schooltijd, en kunnen hun talenten breed ontwikkelen.

Begeleiders (leerkrachten, kinderverzorgsters, zorgleerkrachten, opvoeders, vrijwilligers,...) vormen één team.  Een kindcentrum biedt een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Iedereen die in het kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. 

Onze school volgt het leerplan en de eindtermen van het GO!.  De kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.  Onze werking vertrekt vanuit de visie van Freinet, Malaguzzi, Gordon en Pikler.

Afbeelding verwijderd.

Waar gaan we voor?

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben kinderen en alle betrokkenen daar baat bij. Een kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving. Een doorlopende ontwikkellijn, van 0 tot 12 jaar, tussen kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang vormt de basisgedachte achter een kindcentrum.

Een kindcentrum:

 • Creëert een krachtige leer-en leefomgeving waar kinderen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.
 • Garandeert een warme, naadloze overgang voor kinderen door de scheidingslijn tussen onderwijs, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, vakantie en vrije tijd op te heffen.
 • Biedt kinderen gelijke kansen en streeft naar een brede ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief vlak.  Die ontwikkeling wordt in een doorgaande lijn gevolgd en gestimuleerd.
 • Streeft er naar dat elk kind zich goed voelt en zichzelf kan zijn.
 • Beoogt een maximale leerwinst bij elk kind en het bereiken van de eindtermen op het einde van de lagere school.
 • Werkt nauw samen met kinderen, ouders, vrijetijdsvoorzieningen, zorgverstrekkers, experts, de buurt,...  en geeft met deze diverse actoren het ontwikkelingsplan van elk kind vorm.
 • Leert kinderen met een ruime blik op de wereld samenleven, vanuit waarden als wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid.

Onze waarden

Waar staan we voor?

 1. we creëren rust, geborgenheid en veiligheid
 2. we engageren ons en krijgen en nemen verantwoordelijkheid
 3. we streven naar open communicatie en verbinding met elkaar en de buurt
 4. we werken samen en leren door te ervaren en te onderzoeken
 5. we willen dat ieder zich goed voelt en zichzelf kan zijn
 6. we zijn creatief, geven ruimte aan talent en gebruiken humor als troef
 7. we leren en experimenteren op ons groot, groen en uitdagend domein
 8. we zijn betrokken en zorgen voor elkaar
 9. we bieden kwaliteit, elke dag opnieuw
 10. we handelen met respect tegenover elkaar en onze omgeving