Onze accenten

Onze accenten - De Tandem

De ronde

Elke dag begint en eindigt met een ronde.  De ronde is een ontmoetingsmoment waarop kinderen hun ervaringen, belevingen en vragen naar voor kunnen brengen. Vandaaruit groeien ideeën om in de werktijd mee aan de slag te gaan.  Ervaringsgericht werken stimuleert betrokkenheid, motivatie en engagement om te leren.

Taal

Taal en communicatie zijn belangrijke pijlers binnen freinetonderwijs. Aanvankelijk lezen en schrijven in een freinetschool is een dynamisch, levensecht en zinvol gegeven. Om te leren lezen en schrijven, gebruiken we taal die vanuit de kinderen komt. 

Rekenen

Rekenen gebeurt zo veel mogelijk binnen een echte context. Er wordt geteld en vergeleken, gemeten en geschat. Leerdoelen worden geïntegreerd in projecten en werkstukken.  Op die manier vormt rekenen een levend en realistisch gegeven. 

Onderzoekend leren

Waarom is het gras groen? Praten vissen met elkaar? Hoe werkt een lamp? Hoe leefden de ridders? Wanneer is het va­kantie? Waarom stijgt de zee?  Kinderen onderzoeken door op verkenning te gaan, in boeken te duiken, bronnen te raadplegen op de Ipad of laptop, in een techniek-of knutselactiviteit, door een interview af te nemen of op uitstap te gaan.

Muziek

Tijdens de lessen muziek maken kinderen kennis met diverse instrumenten, leren ze liedjes aan, mogen ze improviseren, zelf tekst en muziek creëren.  Door samen te zingen en samen instrumenten te bespelen wordt het groepsgevoel gestimuleerd. 

Vrije expressie 

Vrije expressie is een werkvorm waarbij kinderen de kans krijgen om te creëren en te experimenteren met verschillende technieken.  Kinderen geven hun ervaringen, fantasieën, gevoelens vorm in een gedicht, door te schilderen of te boetseren, door aan de slag te gaan met druktechnieken …

Ateliers

In de atelierwerking gaan jongere en oudere kinderen samen aan de slag.  Dit kan gaan over creatieve activiteiten, muziek, techniek, programmeren, creëren in onze legostudio, druktechnieken, artikels schrijven voor de schoolkrant  ... 

Forum 

Forum is het moment op vrijdagmiddag waarop kinderen elkaar laten zien waar ze in de klas rond gewerkt hebben, waar ze trots op zijn, welke uitstappen ze gedaan hebben, wat ze geleerd hebben of welke kunstwerken ze gecreëerd hebben. 

Klasraad/ Kinderraad

De klasraad is een moment waarop elke leefgroep bespreekt wat goed of minder goed verloopt.  Kinderen doen voorstellen, geven pluimen of bespreken wrevels.  Elke maand bespreekt de kinderraad samen met een begeleider schoolgebonden punten.

Outdoor Education

We hechten belang aan leren en ontdekken in de natuur en de buitenomgeving.

Sport

Alle kleuters en lagere schoolkinderen krijgen twee uur per week sport op school.   We gaan regelmatig zwemmen.  En uiteraard nodigt ons domein ook uit tot beweging, sport en spel.