D

Dagboek

Het klasdagboek wordt gebruikt om neer te schrijven wat er in de leefgroep aan bod kwam. In een beurtrolsysteem neemt telkens een kind het dagboek mee naar huis. Via tekst en/of tekening geeft de leerling weer wat er die dag gebeurde in de leefgroep. In de volgende ronde wordt het dagboek dan voor de leefgroep voorgesteld.