Z

Zelfstandigheid

In ons Kindcentrum wordt zelfstandigheid al van jongs af aan gestimuleerd. Kleuters leiden al een praatronde, hebben klastaken of moeten een weektaakje uitvoeren. Vanaf de lagere school leren we als leider van een ronde (praatronde, gespreksronde, nieuwsronde, boekenronde, klasraad) een gesprek leiden. In het dagboek maken we een verslag over de voorbije schooldag. In de klasraad bespreken we de klaswerking en op schoolniveau nemen we inspraak via de kinderraad.

Klastaken (postbode, vegen, planten verzorgen, de hoeken ordelijk houden) worden door de hele groep gedragen. We helpen zorg dragen voor het materiaal. Kinderen uit de oudste leefgroepen presenteren het forum en leiden mee de kinderraad. Leerlingen nemen ook andere schooltaken op zich, zoals het onderhoud van het dierenpark of de opvolging van MOS. Zo hebben de jongens en meisjes zelf inbreng in het schoolgebeuren en zien ze dat dit zinvol is.

Zelfsturende teams

In een zelfsturend team neemt ieder teamlid, binnen een afgesproken kader, een rol en verantwoordelijkheid op. In onze school zijn er 3 teams: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Iedereen is er samen verantwoordelijk voor het groei- en leerproces van de kinderen. In middenbouw wordt het team gecoacht door de zorgcoördinator Kim en in bovenbouw door Liselotte. Binnen onderbouw gebeurt dit door Lieselot, de coördinator van Rinkelbel.

Zorg(overleg)

Kindcentrum De Tandem streeft ernaar dat kinderen zich echt goed voelen en gelukkig groeien en bloeien op alle gebieden. Kinderen kunnen er hun talenten ontdekken, die gebruiken om te ontwikkelen van peuter tot tiener, en zo de beste versie van zichzelf te worden. Ouders zijn oprecht welkom en moeten zich goed voelen op school, gehoord en begrepen worden. Ook binnen het team vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen en als kindcentrum willen we inzetten op personeelszorg.

De begeleiders verbreden hun zorg om elk kind alle kansen te bieden. Zorg op maat, want een kind dat zich goed voelt, leert beter.

Maak je je zorgen over de sociaal-emotionele beleving van je kind? Of heeft je kind een andere extra zorg nodig? Dan kan je steeds terecht bij de coördinator van de bouw waarin je zoon of dochter zit. Je kunt een zorgoverleg aanvragen, persoonlijk, via mail of via het heen-en-weerschrift. In het zorglokaal in het centrum vind je ook heel wat informatie, boeken en spelen rond zorgthema’s die uitgeleend worden.

De zorgcoördinatoren zijn Kim voor middenbouw en Liselotte voor bovenbouw. Binnen onderbouw kan je terecht bij Lieselot.

Zwemmen

Jonge kinderen gaan zwemmen in De Valkaart in Oostkamp. Vanaf M2 wordt er gezwommen in het Interbad.

De directie van het zwembad vraagt uitdrukkelijk om geen lange zwemshorts te dragen. Voorzie naast zwembroek- of pak, zeker een handdoek in de zwemzak. Kleuters brengen steeds opgeblazen zwemarmbandjes mee, ook al kunnen ze zwemmen.

Voor elke zwemuitstap worden zwem(groot)ouders gezocht, die mee willen helpen begeleiden.